previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Zarządzanie projektami

Home »  Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to planowanie i zarządzanie szeregiem działań zmierzających do osiągnięcia celów biznesowych poprzez realizację projektu w założonym terminie oraz budżecie.

Umiejętność zarządzania projektem jest sztuką osiągania celów projektu – wymagającą zarówno wiedzy praktycznej, rozwoju umiejętności interpersonalnych, elastyczności w działaniu, jak również zdolności do przekładania wiedzy teoretycznej na rozwiązania praktyczne i minimalizowania ryzyk związanych z realizacją projektu.

W ramach zarządzania projektami oferujemy:

  • zarządzanie zmianami przygotowujące przedsiębiorstwo do ich przeprowadzenia w atmosferze akceptacji nowych rozwiązań (badanie nastawienia do zmian, lokalizacja potencjalnych źródeł oporu i ich przyczyn, przygotowanie systemu komunikacji wspierającego wprowadzanie zmian, monitorowanie nastrojów pracowników),
  • współpracę przy zarządzaniu projektem poprzez analizę zasobów wymaganych do jego realizacji (finansowych i pozafinansowych), przygotowanie niezbędnej dokumentacji (karty projektu, harmonogramy czasowe, systemy monitoringu, itp.) oraz wskazanie optymalnej struktury kapitałowej docelowego przedsięwzięcia,
  • wsparcie przy zarządzaniu ryzykiem projektowym, identyfikację ryzyk w projekcie, ocenę prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz przygotowanie planu działań ograniczających ryzyka,
  • know-how związane z zarządzaniem procesami, a w szczególności zmianami procesów wynikającymi z modyfikacji strategii, które w konsekwencji wymuszają przekształcenia organizacyjne w przedsiębiorstwie,
  • wprowadzenie zmian związanych z modyfikacją struktur organizacyjnych, przekształceniem stopnia i rodzaju formalizacji (procedury, procesy), określenia kompetencji i zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych.