previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Rozwój biznesu za granicą

Home »  Rozwój biznesu za granicą

Dla klientów zagranicznych Kancelaria przygotowała szereg usług umożliwiających rozwój biznesu na terytorium Polski. W ramach przygotowania spółki do działalności na polskim rynku proponowane usługi dotyczą:

  • określenia misji, celów i strategii pod kątem racjonalizacji zakresu działania, zwiększenia dochodów, rozwoju i uzyskania przewag konkurencyjnych,
  • sporządzenia niezbędnych dokumentów wymaganych przez polskie prawo jak również związane z pozyskaniem finansowania dłużnego,
  • zaprojektowania efektywnej struktury organizacyjnej oraz jej dopasowanie do aktualnych warunków rynkowych w danej branży,
  • sporządzenia zasad zarządzania we wszystkich obszarach funkcjonowania (stworzenie strategii marketingowej, sprzedaży i obsługi klienta, ocena oraz doradztwo w zakresie zarządzanie finansami, plan akwizycji podmiotów branżowych itp.),
  • wsparcia merytorycznego projektów oraz pod kątem zwiększenia sprzedaży,
  • kreacji wizerunku oraz innych czynności marketingowych wspierających pozytywne postrzeganie marki partnera zainteresowanego inwestycją w Polsce.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków doradcy i eksperci blisko współpracują z kierownictwem firmy. Udział doradców we wdrożeniu projektu wspomaga pracę Zarządu i pozwala skutecznie realizować założony program. Kierownictwo Spółki – Klienta uzyskuje wparcie podczas realizacji wszystkich etapów prac.