previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Doradztwo strategiczne

Home »  Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia ma na celu dostarczanie przedsiębiorstwu rozwiązań umożliwiających trwałą przewagę nad konkurentami. Właściwie dobrana strategia decyduje o poziomie efektywności przedsiębiorstwa, stanowi podstawę do skutecznego konkurowania w wybranych dziedzinach działalności i wytycza kierunki rozwoju.

W ramach doradztwa strategicznego nasze oferta obejmuje m.in.:

  • analizę środowiska zewnętrznego firmy i jej sytuacji wewnętrznej,
  • opracowanie nowej lub korektę realizowanej strategii,
  • scenariusze i prognozy związane z funkcjonowaniem modelu biznesowego firmy,
  • zaprojektowanie strategicznej karty wyników,
  • wdrożenie strategii i jej stały monitoring,
  • wdrażanie nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (wirtualna organizacja, budowanie wartości w oparciu o inwestycje rozwojowe)

Ponadto w ramach doradztwa pomagamy naszym klientom zidentyfikować rynkowe szanse, projektujemy odpowiednią strategię wzrostu a następnie implementujemy mając na uwadze założone cele biznesowe.